Спомагателен флот, влекачни услуги
towage

"НАВИБУЛГАР" предоставя пълнен влекачен сервиз за всички типове кораби, оперирайки три собствени влекача и два моторни катера, които могат да извършват противопожарни действия, снабдяване на корабите, спасителни дейности и маневриране на корабите във всички райони на пристанище Варна. Влекачите често се използват за буксировки в Черно и Средиземно море.