Navbul.com > Home
Свободни позиции - Администрация
„Параходство български морски флот“ АД – Варна, търси да назначи кандидат за свободната позиция:
Инспектор, спасителни плотове

Ниво на позицията – Служител

Пълно работно време

Основни функционални задължения за длъжността:


- Освидетелства спасителни плотове и лодки, термоизолационни костюми и надуваеми спасителни жилетки в съответствие с ръководствата на производителите

- Презарежда, ремонтира и преосвидетелства противопожарни средства и системи и дихателни изолиращи апарати

- Изготвя и актуализира тренировъчните програми в съответствие с инструкциите на фирмите-производители

- Организира транспортиране на спасителни и противопожарни средства и системи от/до кораба


Изисквания към кандидата:


- Образование: висше - морски профил ще се счита за предимство

- Свободно владеене на английски и руски език

- Придобита правоспособност за обслужване на противопожарни системи, уреди и съоръжения – ще се счита за предимство

- Придобита правоспособност за освидетелстване спасителни плотове и лодки – ще се счита за предимство

- Професионален опит като корабен механик или навигатор – ще се счита за предимство

Други:

- Отговорност, прецизност, дисциплинираност

- Умение за работа в екип

- Умение за вземане на решения под напрежение


Ние предлагаме:

- Постоянен трудов договор

- Петдневна работна седмица

- Работа в екип


За да кандидатствате за обявената позиция, моля изпратете:

- Заявление за кандидатстване

- Автобиография със снимка

- Копие на документи за образование и квалификация


В документите следва да посочите телефон за обратна връзка.


Избор на подходящ кандидат ще се проведе на два етапа:

- Разглеждане на документи

- Събеседване


Документите се подават на e’mail адрес – hr521@navbul.com от 20.09.2019г. до 27.09.2019г., включително, до края на работния ден.


При кандидатстване за позицията доброволно изпращате Вашите лични данни и ние ще ги обработваме за следните цели: избор на кандидати за тази длъжност; избор на кандидати за бъдещи длъжности на основание чл.6, параграф 1, буква „б“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016г.(Регламента), които се случват в рамките на следващата 1 година, освен ако изрично не посочите несъгласието си с последното в заявлението за кандидатстване. Предоставените за тези цели лични данни ще се съхраняват 1 година. Можете да поискате безплатен достъп до личните Ви данни, тяхното коригиране или изтриване, ограничаване на обработването им, право на преносимост на данните или право да възразите срещу обработването, съгласно чл.15-21 от Регламента.


При въпроси относно обработката на личните Ви данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено или по имейл на посочените по-долу данни за контакт:


Администратор на лични данни по смисъла на член 4, т.7 от Регламента: „Параходство Български Морски Флот" АД, бул.“Приморски“ №1, гр.Варна, office@navbul.com, dpo@navbul.com или директно да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


За повече информация относно обработването на личните Ви данни и Вашите права във връзка с това, моля запознайте се с нашата Политика за поверителност на http://www.navbul.com/.

Информация