Navbul.com > Home > Новини
Новини
Отличник на Випуск 2022 на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ 01.09.2022 Знание, старание и стремеж за развитие – това са само част от суперлативите, които на прѝма вѝста могат да характеризират отличника на Випуск 2022 на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – Стефан... Виж повече
Вдигнат бе флагът на четвъртия кораб с името „Шипка“ в историята на Параходство 31.08.2022 На 31 август 2022 г. в китайската корабостроителница Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Co. Ltd. бе вдигнат флагът на шестия от поръчаната от Параходство БМФ АД серия от дванадесет 32 150-тонни кораба за насипни... Виж повече
Вдигнаха флага на „Вежен“ - пети пореден бълкер от новата серия от осем 32 150-тонни кораба 30.06.2022 В китайската корабостроителница Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Co. Ltd. бе вдигнат флага на петия от поръчаната от Параходство БМФ АД нова серия от осем 32 150-тонни кораба за насипни товари (HULL YZJ-2019 1338),... Виж повече
Вдигнат бе флагът на третия кораб с името „Верила“ в историята на Параходство БМФ 20.06.2022 На 20 юни 2022 г., в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на четвъртия от поръчаната от Параходство БМФ АД нова серия от осем 32 150-тонни кораба за насипни товари,... Виж повече
Вдигнат бе флагът на третия от серията 32150-тонни новопостроени бълкери на Параходство БМФ АД 11.02.2022 Днес, 11 февруари 2022 г., в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на третия от поръчаната от Параходство БМФ АД нова серия от осем 32 150-тонни кораба за насипни... Виж повече
Параходство БМФ АД поръча строителството на четири 45 500-тонни бълкери 03.11.2021 Параходство БМФ АД поръча строителството на още четири нови 45 500-тонни бълкери в китайската корабостроителница „Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd.“Там вече бяха построени шест 45 500-тонни бълкера от... Виж повече