Navbul.com > Home
Ремонтни бригади

Отдел „Ремонтни бригади”, като част от Дирекция „Техническа експлоатация” на Параходство БМФ

Основната дейност на отдел „Ремонтни бригади” е ремонт на механизми, използвани на корабите:

 • - главни двигатели, дизелгенератори и оборудване;
 • рулеви машини;
 • палубни и швартови механизми;
 • турбонагнетатели;
 • регулатори за дизелгенератори;
 • корпусни и тръбарски работи;
 • дърводелски и тапицерски услуги;
 • дебелометрия;

и е одобрен от:

 • Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
 • Лойд Регистър;
 • Германски Лойд;
 • Български корабен регистър;
Нашите работилници са удобно разположени в пристанище Варна Изток и сме винаги готови да предоставим на клиентите си нужните висококачествени услуги.

Ще се радваме да получим Вашите запитвания за горните услуги и снабдяване в България.Параходство БМФ
Отдел „Ремонтни бригади”, 9000 Варна, България

тeл: +359 52 683 707
факс: +359 52 633 033
e-mail: repair@navbul.com