Navbul.com > Home
Сервиз на спасителни и противопожарни средства

Станция за освидетелстване на спасителни средства и противопожарно оборудване БМФ Варна, като част от Дирекция „Техническа експлоатация” на Параходство БМФ

Станцията ни работи в областта на осигуряване на сигурността на море вече 25 години и ние се гордеем с професионализма на персонала си, който поддържа необходимата висока квалификация чрез редовно обучение в тренировъчните центрове на производителите. Станцията е удобно разположена в пристанище Варна Изток и ние сме винаги готови да предоставим на клиентите си необходимото висококачествено обслужване на продуктите на всеки от споменатите по-долу производители.

Сервизните ни дейности включват, но не се ограничават до следното:

1. Годишна проверка, преглед и освидетелстване на спасителни средства:

1.1 Оторизиран сервиз и представител на производители на търговски и яхтени надувни спасителни плотове:
 • VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT, Дания;
 • SURVITEC GROUP компании, както следва,
 • RFD, Великобритания,
 • DSB, AUTOFLUG, TVB , Германия,
 • TOYO, RFD-TOYO - Япония,
 • ZODIAC - SOLAS Liferafts - Франция

Одобрени от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” , Лойд регистър, Германски Лойд

1.2 Надувни спасителни жилетки - VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

Одобрени от Изпълнителна Агенция „Морска администрация”, Лойдс Регистър.

1.3 Термоизолационни костюми
 • VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT, Дания,
 • CREWSAVER , Великобритания,
 • OCEAN SAFETY , Великобритания

Одобрени от Изпълнителна Агенция „Морска администрация”, Лойдс Регистър

2. Годишна проверка, преглед и освидетелстване на противопожарно оборудване както следва:
 • проверка на борда на кораба на стационарна СО2 система високо налягане, измерване нивото на бутилките,
 • проверка на борда на кораба на преносими и стационарни пожарогасители,
 • брегови сервиз – хидростатично изпитание на корабни съдове под налягане, пълнене, ремонт,
 • - проверка и инспекция на въздушни дихателни апарати, пълнене на бутилките, ремонт, хидростатично изпитание на съдове под налягане, сертифициран сервиз от производител Faser S.A. – Полша

3. Годишна и петгодишна инспекция на спасителни лодки и техните спускови и освобождаващи устройства, произведени от фирмите:
 • Jiangyin Neptune Marine Appliance Co., Ltd.
 • Jiangyinshi Beihai LSA Co.,Ltd.

3.1. Годишна и петгодишна инспекция на дежурни спасителни лодки , произведени от DSB Deutsche Slauchboot GmbH, типове: DSB-420 IRB, DSB-470 IRB, DSB-530 IRB, DSB-3.9 SR, DSB-4.3 SR, DSB-5.1 SR


В сътрудничество с първокласни европейски производители ние можем да предложим и доставим в много кратки срокове всички видове спасителни средства и противопожарно оборудване, сертифицирано съгласно последните изисквания на IMO (Международната Морска Организация ), SOLAS (Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море), Европейския Съюз

Продуктовата ни гама включва: спасителни плотове – търговски и яхтени, спасителни жилетки, водолазни костюми, противопожарни костюми, дежурни лодки, пожарогасители, въздушни дихателни апарати и резервни части

Предлагаме специална преференциална цена за спасителни плотове за рибарски кораби.

Ще се радваме да получим от Вас запитвания за горните услуги и снабдяване в България на адрес:

ПАРАХОДСТВО БМФ АД
Станция за освидетелстване на спасителни средства и противопожарно оборудване

тел: +359 52 683 762
факс: +359 52 633 033
e-mail: repair@navbul.com

Списък с наличните сертификати за 2017


Нашите дейности/услуги и оторизиране

  Годишна проверка
Оторизиране от производител / дейности Оторизиране от Морска Администрация
Одобрение от Класификационна организация
image 1
image 2
Надуваеми спасителни плотове -


хвърляем и спускаем тип
image 12 Viking Life-Saving Equip. A/S
image 13 RFD
image 14 TOYO, RFD TOYO
image 15 DSB Deutsche Shlauchboot GmbH
image 20 SURVITEC ZODIAC – SOLAS liferafts
Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
LR – Лойдс Регистър

RS – Руски регистър
image 3
image 4
Спасителни лодки


Дежурни лодки
image 16 NPT Jiangyin Neptune Marine Appliance Co.,Ltd.
image 17 Jiangyinshi Beihai LSA Co., Ltd.
image 15 DSB Deutsche Shlauchboot GmbH
Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
BV - Бюро Веритас

LR - Лойдс Регистър

RS - Руски регистър
image 5
Термоизолационни костюми
image 12 Viking Life-Saving Equipment A/S
image 18 CREWSAVER
Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
LR - Лойдс Регистър

RS - Руски регистър
image 6
Надувни спасителни жилетки
image 12 Viking Life-Saving Equipment A/S
Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
BV - Бюро Веритас

LR - Лойдс Регистър
image 7
Преносими и мобилни пожарогасители  Fire Extinguishing Equipment and Systems Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
BV - Бюро Веритас

LR - Лойдс Регистър
image 8
Системи високо налягане  Annual and 2-years Inspections Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
BV - Бюро Веритас

LR - Лойдс Регистър
image 9
Системи ниско налягане  Annual and 2-years Inspections Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
BV - Бюро Веритас

LR - Лойдс Регистър
image 10
Противопожарно облекло
image 12 Viking Life-Saving Equipment A/S
Министерство на транспорта,

ИА „Морска Администрация"
 
image 11
SCBA Въздушни дихателни апарати
image 19 Faser S.A. Poland
  BV - Бюро Веритас

LR - Лойдс Регистър