Navbul.com > Home
СЕРТИФИКАТИ
Морска администрация:

 1. Разрешение от ИАМА за обслужване на спасителни плотове, спасителни ризи, хидрокостюми, спасителни лодки и спускови устройства;
 2. Свидетелство за одобрение от ИАМА за проверка, изпитание и поддръжка на ПП оборудване, уреди и системи;
Производители на спасителни плотове:

 1. SURVITEC RFD LIFERAFTS - станция;
 2. SURVITEC DSB LIFERAFTS - станция;
 3. SURVITEC TOYO LIFERAFTS - станция;
 4. SURVITEC RFD-TOYO LIFERAFTS - станция;
  1. SURVITEC ZODIAC LIFERAFTS - станция;
 5. VIKING LIFERAFTS - станция;
 6. SURVITEC RFD LIFERAFTS - Мартин Иванов - персонален сертификат;
 7. SURVITEC RFD LIFERAFTS - Красимир Томов - персонален сертификат;
 8. SURVITEC DSB LIFERAFTS - Мартин Иванов - персонален сертификат;
 9. SURVITEC DSB LIFERAFTS - Велин Ламбев - персонален сертификат;
 10. SURVITEC RFD-TOYO LIFERAFTS - Велин Ламбев - персонален сертификат;
  1. SURVITEC ZODIAC LIFERAFTS - Велин Ламбев- персонален сертификат;
 11. VIKING LIFERAFTS - Красимир Томов - персонален сертификат;
 12. VIKING LIFERAFTS - Велин Ламбев - персонален сертификат;
Производители на спасителни лодки::

 1. Jiangyin Neptune - Красимир Томов - персонален сертификат;
 2. SURVITEC DSB - rescue boats - станция;
 3. Jiangyinshi Beihai LSA CO. Ltd.
Производители на термокостюми и надувни сп. жилетки::

 1. VIKING - Красимир Томов - персонален сертификат - 2 бр.;
 2. VIKING - Велин Ламбев - персонален сертификат - 2 бр.;
Производители на дихателни апарати::

 1. FASER - Сертификат на БМФ;
 2. FASER - персонален сертификат на Красимир Томов;
 3. FASER - персонален сертификат на Димитър Андонов;
Противопожарни средства и системи::

 1. ЦПО на ВСУ - Удостоверение за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на Красимир Томов;
 2. ЦПО на ВСУ - Удостоверение за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на Мартин Иванов;
 3. ЦПО на ВСУ - Удостоверение за поддържане и обслужване на противопожарни уреди на Димитър Андонов;
 4. ЦПО на ВСУ - Удостоверение за поддържане и обслужване на противопожарни уреди на Велин Ламбев;
 5. ЦПО на ВСУ - Удостоверение за поддържане и обслужване на противопожарни уреди на Тодор Калудов;
Сертификати от класификационни организации::

 1. LR - сертификат за обслужване на спасителни плотове, сп. жилетки. хидрост. разеденители, надувни сп. лодки;
 2. LR - сертификат за обслужване на противопожарно оборудване и ситеми; дихателни апарати;
 3. LR - сертификат за извършване на хидравлични изпитания на съдове;
 4. LR - сертификат за обслужване на спасителни лодки, пускови устройства;
 5. BV - сертификат за обслужване дихателни апарати;
 6. BV - сертификат за обслужване пожарогасителни / пожароизвестителни системи и оборудване;
 7. BV - сертификат спасителни лодки, пускови устройства;
 8. RMRS - сертификат за обслужване на спасителни средства, спасителни и дежурни лодки.