Булнав Менинг ЕООД

Булнав Менинг ЕООД е главният оторизиран партньор на Параходство БМФ за наемане на морски кадри.

Компанията е основана на 30 септември 2013 година и е сертифицирана според изискванията на българското законодателство и LRQA. Основната дейност е свързана главно с набирането на квалифицирани и опитни офицери и моряци за корабите на Параходсво Български Моски Флот.

Булнав Менинг ЕООД оперира голям брой квалифицирани морски лица в съответсвие с изисванията на конвенцията STCW '95, Наредба No.6 за компетентност на морските лица и Морска Администрация.

Бързият и динамичен растеж на флота опериран от Параходство БМФ налага наемането на все повече нови и опитни кадри. Това е основната причина поради която постоянно търсим амбициозни и квалифицирани кадри, като предлагаме привлекателни условия за работа на корабите на нашия принципал.

Екипът на Булнав Менинг ЕООД включва опитни служители, които полагат максимални грижи и отделят голямо внимание на всеки морски кадър, като по този начин осигурават успешна кариера на борда на корабите на Параходство Български Морски Флот.Връзка с нас:

Тел.: +359 52 683 505 (Капитан / Гл.Механик)
Тел.: +359 52 683 434 (Ст.пом., Втори мех., Ел. мех. и всички младши офицери)
Тел.: +359 52 683 509 (Изпълнитески състав)
Тел.: +359 52 683 433 (Корабни готвачи и камериери)
Факс: +359 52 683 209

e-mail: crew@bulnav-manning.com